HomeGeri Ödeme ve İade Politikası

Geri Ödeme ve İade Politikası

İPTAL VE İADE POLİTİKASI

Web sitemiz üzerinden yapılan satışlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine tabi satışlardan olup ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren sunulacak hizmet teslim edilmediği ve üretim aşaması başlamadığı sürece -kanuni istisnalar hariç olmak üzere- en geç 7 (yedi) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.

Paytr ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılan (online ödeme) taksitli satın alımlarda komisyon ücreti masrafı alıcılar tarafından ödenecektir.

Sipariş aşamasında kararlaştırılan süre içerisinde, süre kararlaştırılmamış ise 30 gün içerisinde teslim edilmeyen siparişler alıcı tarafından iptal edilebilir.

Alıcı, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Sözleşmeden kaynaklı olan genel hükümler ve Satıcının hakları saklıdır.

Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 –(1) 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkını kullanacak olan alıcının, satıcıya, yazılı olarak ad-soyad, sipariş numarası, mail, irtibat telefonu ve cayma nedenini bildirmesi zorunludur.

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; banka ile alıcı arasındaki olası uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk her koşulda Alıcı’ya aittir. Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Özel Hükümler

  • Satıcı dilemesi durumunda ürünlerin taksitle satışına karar verebilir. SATICI taksitle satış yapıp yapmamak ve taksit seçeneklerini belirlemek hususunda tam bir serbestiye sahiptir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’ nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
  • Satıcı’nın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusuru ispatlanmayan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üyenin faaliyet yürüttüğü sektörde / iş kolunda reklam yasağı veya hizmet kapsamında yer alan bir yasak bulunması halinde işbu yasaklar konusunda bilgilendirme ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı sorumluluk Üyeye aittir. Eğer üretilecek olan içerik varsa bu içerik Üye’nin onayına tabi olduğu için onay almış içeriklerin tüm yasal sorumluluğu Üye’dedir.
  • Üyenin sipariş vermesi sonucunda sunulan hizmet, şifre ve web sitesine ait bilgilerin Üye’ye teslim edildiği andan itibaren sona ermiş sayılır. İlgili bilgilerin tesliminden itibaren Satıcı’nın sorumluluğu sona erer. Teslim anına kadar olan sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusurlu olmadığı bir hususta sorumlu tutulamaz.
  • Sözleşme süresi içerisinde gerçekleşecek olan bir siber saldırı nedeniyle Üye’nin zarara uğraması halinde Üye’nin ya da üçüncü şahısların uğradığı zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Tüm zararlarda ve yasalara karşı sorumlulukta Üye tam ve tek başına sorumludur.
  • Satıcı, gizli ve kişisel verileri paylaşmamak koşuluyla ve işbu sözleşme ile müşterinin verdiği onay kapsamında sunduğu hizmeti, referans olarak web sitesi, ticari iletiler, sosyal medya platformları, forum siteleri vb tüm yazılı, görsel ve internet mecralarında kullanabilir. Referans kısmında Üye’ye ait web sitesi bağlantısı, logo ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişinin isminin ayrıca gerektirdiği durumlarda Google PageSpeed Insights test sonucunun kullanılmasına Üye açık rıza gösterir ve kabul eder.
  • Hizmetin yerine getirilmesi esnasında Üye, Satıcı’ya ait web sitesi üzerinden veya herhangi bir ileti uygulaması ile paylaştığı kişisel verilerin, zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterir. Kişisel verilerin depolanması ve korunmasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. Müşteri paneli, domain ya da hosting vb uygulamaların giriş bilgileri gibi doğrudan hizmetle alakalı olmayan ancak Üye tarafından Müşteri’ye verilen giriş bilgileri Satıcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır. İşbu verilerin çalınması ya da üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olması halinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın yasalara karşı sorumluluğu sadece kusuru ile sınırlıdır. Üye şahsi veya kurumsal tüm bilgilerinin üçüncü kişilere karşı korunmasında tek başına ve tam sorumludur.
  • Satıcı, işbu sözleşmenin kapsamında olmayan ancak sunduğu diğer hizmetler ile alakalı olarak reklam ve tanıtım amacıyla Üyeye ait e-posta ve irtibat numaralarına ticari ileti gönderebilir ve Satıcıya ait 0 850 241 90 38 numaralı telefon ile irtibat kurabilir. Üye işbu kanallarla yapılacak olan ticari iletilere, reklam ve tanıtımlara işbu sözleşmenin imzası ile açık rıza gösterir.
  • Eğer Üye tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise sunulan ilgili hizmetin tesliminden sonra Satıcı tarafından Üye’ye WordPress eğitimi verilecektir. İşbu eğitim Google Meet programı üzerinden ve en fazla 5 katılımcı ile ve ekran paylaşımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Üye, Satıcı tarafından verilecek bu eğitimin kayda alınarak arşivlenmesini işbu sözleşmenin imzalanmasıyla kabul etmiş sayılır ve bu kayıt ile ilgili tüm hakların Satıcı’ya ait olduğunu kabul eder. Bu madde kapsamında alınacak kayıtla alakalı Üye, Satıcı’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz ancak alınan kayıt talep halinde Üye ile paylaşılır.
  • Sunulan hizmete dair fatura, Satıcı tarafından, Vergi Usul Kanunu 231. Maddesine göre hizmetin teslimi ve ödemeyi takip eden azami 7 gün içerisinde düzenlenecektir.
  • Eğer Üye tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise, hizmetin tamamlanması ve sipariş tesliminin Üye’ye e-posta ile bildirilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde web sitesinde teknik bir sorun ortaya çıkması halinde ücretsiz olarak Satıcı tarafından inceleme yapılır. İnceleme sonucunda tespit edilen sorunun Satıcı’nın çalışmasından kaynaklı olduğunun anlaşılması halinde Satıcı sorunu ücretsiz olarak çözmekle yükümlüdür ancak sorunun kaynağı üçüncü kişilerle alakası ile bu durumu Satıcı, Üye’ye yazılı olarak bildirir. Eğer Üye söz konusu sorunun düzeltilmesini talep ediyorsa bu hizmet ek ücrete tabidir. Ücretlendirme haricen yapılır.